Blog

Lege privind serviciile de plata (electronice)

A fost adoptata Legea privind serviciile de plata si pentru modificarea unor acte normative, prin care se reglementeaza conditiile de acces la activitatea de prestare a serviciilor de plata si a furnizorilor specializati in servicii de informare cu privire la conturi, regimul privind transparenta pentru conditii si cerinte de informare privind serviciile de plata.

Pot presta servicii de plata urmatoarele categorii de prestatori, si anume: institutii de credit, in conformitate cu art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii; institutii emitente de moneda electronica; institutii de plata; furnizori de servicii postale care emit moneda electronica; furnizorii specializati in servicii de informare cu privire la conturi; Banca Centrala Europeana si bancile centrale nationale cand acestea nu actioneaza in calitate de autoritati monetare; statele membre si autoritatile lor regionale ori locale, cand nu actioneaza in calitatatea lor de autoritati publice.

Orice entitate care intentioneaza sa presteze servicii de plata pe teritoriul Romaniei in calitate de institutie emitenta trebuie sa dispuna de o autorizatie de la Banca Nationala a Romaniei.

In vederea obtinerii autorizatiei pentru prestarea de servicii de plata, solicitantul trebuie sa remita Bancii Nationale a Romaniei, o cerere insotita de documentele aferente necesare prin care Banca Nationala a Romaniei solutioneaza prin admitere sau respingere autorizatiei, in termen de 3 luni de la data primirii cererii.

Banca Nationala a Romaniei are competenta de a aplica sanctiuni administrative, in cazurile in care constata ca entitatile enuntate mai sus se fac raspunzatoare de incalcarea anumitor prevederi, respectiv de nerespectarea masurilor administrative dispuse.