Blog

Legea privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambient

A fost publicata Legea privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant in scopul transpunerii in legislatia nationala a reglementarilor europene incidente in protectia mediului, prin introducerea unor metode comune de evaluare a zgomotului, a obligativitatii de raportare, evaluare, aprobare a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune ce revin diferitelor autoritati ce vor fi implicate la nivel national si comunitar.

Legea este aplicabila zgomotului ambiant la care este expusă populația in: zonele construite; parcurile, grădinile publice sau alte zone liniștite dintr-o aglomerare; zonele liniștite din spații deschise; in apropierea unităților de învățământ, a spitalelor și a altor clădiri și zone sensibile la zgomot. Nu se aplica insa zgomotului generat de: persoana expusă; activitățile casnice; vecini; activitățile de la locul de muncă și din interiorul mijloacelor de transport; activitățile militare din zonele militare; activitățile prilejuite de manifestarea libertății de religie a cultelor recunoscute.

Legea implementeaza mecanisme cu componente tehnice complexe pentru determinarea indicatorilor de zgomot provenit din urmatoarele surse: traficul rutier, traficul feroviar, traficul aerian, activitatile portuare, industriale, inclusiv echipamentele industriale și cele destinate utilizării în exteriorul clădirilor sau de mașinile industriale mobile.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se va face de catre persoanele imputernicite ale Garzii Nationale de Mediu, corelate cu dispozitiile OG nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.