Blog

Măsuri pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE. Modificări cu privire la taxele judiciare de timbru

Recent a fost adoptată Legea pentru completarea OUG nr. 119/2006, privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 80/2013, cu privire la taxele judiciare de timbru.

Potrivit regulamentului (CE) nr. 1.896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006, cererile pentru emiterea somației europene de plată se soluționează de instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei în prima instanță. Totodată, cererea de reexaminare este de competența instanței a cărei hotărâre se atacă, care judecă în complet format din doi judecători.

De altfel, potrivit Regulamentului nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind cererile cu valoare redusă, competența de soluționare aparține judecătoriei, iar hotărârile prin care se soluționează sunt supuse numai apelului la tribunal, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Potrivit modificărilor introduse în conținutul OUG nr. 80 din 2013, cererile cu valoare redusă se taxează cu 50 de lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei sau valoarea în euro nu depășește echivalentul sumei de 2.000 lei. Pentru cererile ale căror valori depășesc 2.000 lei sau ale căror valoari în euro depășesc echivalentul sumei de 2.000 lei, taxa judiciară de timbru este de 200 de lei.