Blog

Modificare legislativa privind concediile si indemnizatiile de asigurari de sanatate

A fost adoptat Ordinul pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Avand in vedere Decretului prezidential nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, medicii elibereaza certificate de concediu medical si persoanelor care nu sunt asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate din Romania.

Certificatele de concediu medical eliberate pe perioada starii de urgenta se pot transmite de catre medicii curanti catre persoanele asigurate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Certificatul de concediu medical constituie document justificativ de plata si se depune de catre persoanele beneficiare la casele de asigurari de sanatate, in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite angajatilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.