Blog

Modificare Ordin privind tarifele percepute de ANCPI

La data de 10 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate.

Dintre principalele modificari privind tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara mentionam urmatoarele:

  • extinderea sau radierea constructiilor: 120 lei (de la 60 de lei)
  • receptia tehnica pentru lucrari de masuratori terestre: 250 lei (de la 200 lei)
  • extrasul de carte funciara de informare solicitat si furnizat la registratura Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara: 25 lei (de la 20 lei). Extrasul de carte funciara solicitat si furnizat prin platforma de plata online ramane la 20 de lei.
  • certificatul privind identificarea numarului topografic, cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului: 125 lei (de la 100 lei).

Ordinul prevede si serviciile care sunt scutite de la plata tarifelor.

La cerere, Agentia Nationala si institutiile sale subordonate pot presta, in regim de urgenta, serviciile prevazute la cap 1 si 2 din anexa, cu exceptia serviciilor furnizate on-line, care se livreaza de indata ce sunt disponibile.

Furnizarea serviciilor in regim de urgenta presupune, pe langa plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen normal, si plata unui tarif suplimentar pe serviciu, al carui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5.000 lei pe serviciu.