Blog

Modificarea Codului Fiscal

A fost adoptata Legea pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

In cadrul art. 146 alin. (8) se prevede ca in cazul contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele prevazute la alin. (2) din acelasi articol se realizeaza de catre acestea conform prevederilor alin. (5) si (7). Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.

De altfel, si art. 168 alin. (8) a suferit modificari ce prevad ca in cazul calculului contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre acestea, in conformitate cu prevederile de la alin. (5). Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.