Blog

Modificarea Legii cadastrului si a Codului Administrativ

A fost adoptata Ordonanta de urgenta privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cererea de inscriere, receptie sau avizare se poate depune online prin intermediul sistemului informatic de cadastru si carte funciara, insotita de semnatura electronica calificata.

Certificarea autenticitatii si forta juridica a inscrisului in format electronic generat sunt date de sigiliul electronic calificat al Agentiei Nationale.

Codul Administrativ este amendat in sensul in care sedintele consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie, considerandu-se prezenti la sedinta si consilierii locali care participa prin utilizarea oricaror mijloace electronice.