Blog

Modificarea Legii de punere in aplicare a GDPR

A fost adoptata Legea pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicarre a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Se prevede ca Regulamentul general privind protectia datelor nu se aplica in cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in masura in care drepturile mentionate sunt de natura sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea scopurilor specifice, derogarile fiind necesare pentru indeplinirea acestor scopuri. Fata de reglementarea anterioara, la aceasta derogare au fost adaugate scopurile statistice.