Blog

Modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii a fost modificata.

A fost amendata Legea nr. 10/1995 prin introducerea unor dispozitii noi la art. 22 lit.(i) cu urmatorul cuprins: „permiterea utilizarii constructiei numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de constructie, atat in cazul investitiilor noi, cat si cazul interventiilor la constructiile existente care nu au fost utilizate pe timpul executiei lucrarilor de constructii”.

La art. 27 lit.(h) se prevede faptul ca: „permiterea utilizarii constructiei numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de constructii pentru interventiile asupra constructiilor existente care nu au fost utilizate pe timpul executiei lucrarilor de constructii”.