Blog

Modificarea Legii nr. 50/1991 – trimisa la reexaminare

Legea pentru modificarea Legii nr. 50/1990 privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcții a fost transmisa spre reexaminare la Parlament.

In cererea de reexaminare transmisa de Presedintele Romaniei se precizeaza faptul ca principala modificare suferita in Legea pentru modificarea Legii 50/1990 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții are ca obiect de trecerea din sfera ilicitului penal în cea a ilicitului contravențional a faptelor de executare fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia.

In forma actuala, dispozitiilor in vigoare stipuleaza ca reprezinta infractiune: a) executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a următoarelor categorii de lucrări; c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico-edilitare, branșamente și racorduri la rețele de utilități, lucrările hidrotehnice; e) lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol; g) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote. Presedintele Romaniei a apreciat ca se impune reexaminarea de catre Parlament a modifcarii Legii nr. 50/1991 din perspectiva oportunitatii dezincriminarii faptelor prevazute de legea penala.