Blog

Modificarea normelor privind datoria publica

Au fost amendate Normele de aplicare ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2007, in conformitate cu dispozitiile art. 108 din Constitutia Romaniei si ale art. II din OUG nr. 77/2020.

Procedura pentru participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finantare instituite la nivelul Uniunii Europene se realizeaza in functie de calitatea ce revine Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice.

Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si supune aprobarii Guvernului un memorandum cu privire la Acordul de principiu pentru participarea la mecanisme de garantare  sau instrumente de finantare, respectiv la nivelul institutiilor financiare internationale la care Romania este stat membru. Garantia pentru participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finantare instituie la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul institutiilor financiare internationale la care Romania este stat membru se asimileaza finantarilor contractate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, pentru finantarea deficitului bugetului de stat, refinantarea datoriei publice si rambursarea anticipata si reprezinta capital.