Blog

Modificarea O.U.G. nr.100/2018 privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare

A fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru O.U.G. nr.100/2018 privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare

Fondurile suverane de dezvoltare si investitii sunt societati pe actiuni infiintate conform Legii 31/1990, detinute intergral de stat, care au ca activitate principala operatiuni financiare, inclusiv efectuate de investitii financiare in nume propriu, cu aport in numerar sau natura la capitalul social, inclusiv sub forma de actiuni detinute de stat la societati, inclusiv strategice, atat pe piata interna cat si pe piata externa care indeplinesc criteriile economice si cerintele de clasificare in afara conturilor guvernamentale potrivit metodologiei Uniunii Europene.

Conform legii Consiliul de supraveghere este alcatuit din 9 membri care sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor pe criterii exprese precum: expertiza in domeniul financiar/bancar, indeplinirea responsabilitatilor specifice fondurilor suverane, experienta in administrare a societatii, integritate profesionala, buna reputatie, cunostinte, aptitudini si experienta relevanta. Remuneratia membrilor directoratului se stabilesc de adunarea generala a actionarilor fiecarui fond.