Blog

Modificarea Ordinului președintelui ANAF privind declararea prestărilor și achizițiilor de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA

A fost adoptat Ordinul pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Declarația (formularul D394) se completează și se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul. Declarația se depune pentru orice operațiune taxabilă în România pentru care se emite o factură, inclusiv pentru avansuri, precum și pentru operațiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Declarația trebuie depusă la organul fiscal competent până în data de 30 inclusiv, a lunii următoare încheierii perioadei de raportare și trebuie să conțină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA.

De asemenea, în declarație se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate și a bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.