Blog

Modificarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara (SAL-FIN)

A fost publicat Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

Reglementare. SAL-FIN are misiunea de a organiza si solutiona prin proceduri SAL, litigiile interne sau transfrontaliere dintre consumatori si entitatile autorizate denumite comerciant/profesionist. Desfasurarea acestei procedure se va efectua cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European.

Examinarea litigiilor supuse SAF-FIN se realizeaza de catre conciliatori conform procedurii SAL, aplicabile de impunere sau propunere a unei solutii. Conciliatorii inscrisi in Registrul conciliatorilor sunt obligati sa urmeze o data la doi ani o forma de pregatire profesionala continua agreata de Colegiul de coordonare SAL-FIN.

Consumatorul isi poate alege conciliatorul/conciliatorii inscrisi in lista specifica domeniului litigiului.

Procedura de propunere a unei solutii. Procedura demareaza doar la cererea scrisa din partea consumatorului adresata SAL-FIN.

Procedura de solutionare. Consumatorii au posibiliatatea de a se retrage in orice moment din procedura daca nu sunt multumiti de solutia propusa ori de functionarea ori modul de desfasurarea a procedurii, acest drept fiind cunoscut partilor inaintea inceperii procedurii. Rezultatul solutiei SAL nu este obligatoriu, astfel incat partea nesatisfacuta poate opta pentru calea judiciara.

Procedura de solutionare alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii SAL-FIN ia sfarsit prin pronuntarea unei hotarari de impunere, in termen de 90 zile de la data constituirii daca partile nu au prevazut alt termen. Comisia solutioneaza litigiul in temeiul normelor de drept aplicabile, tinand seama de uzantele comerciale.

Hotararea se comunica partilor in termen de 15 zile de la adoptare si produce efecte de la comunicare.