Blog

Modificarea si completarea Legii privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

A fost adoptata Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Dintre modificarile aduse mentionam:

Avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie sa se refere strict la tipul de lucrari necesare realizarii constructiilor, fiind interzisa solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic si legal in raport cu obiectul acesteia.

Certificatul de urbanism se emite de autoritati publice abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii si se elibereaza solicitantului in termen de cel mul 15 zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se obligatoriu motivul emiterii acestuia.

Certificatul de urbanism poate fi emis si comunicat in format scriptic sau digital solicitantului prin intermediul corespondentei electronice.

Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente de racordare la retelele publice de apa, canalizare, gaze in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor. Cu titlu de exceptie autorizatiile de construire se pot emite si in termen de 7 zile lucratoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgenta.