Blog

Modificari legislative

Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pentru o perioada mai lunga de 90 zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul agriculturii, cresterii animalelor.

La data de 20 noiembrie 2019 se infiinteaza Registrul Electronic de evidenta a zilierilor.

Remuneratia primita de zilier pentru activitatea prestata este supusa impozitului pe venit conform prevederilor Codului Fiscal cat si contributiile la Asigurarile Sociale. Calculul, plata si declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilier sunt in sarcina beneficiarului.

Calculul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garanta in plata si se acorda la sfarsitul fiecarei zile/saptamani de lucru.

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Termenul de plata a contributiilor de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice prevazute la art.180 alin. (2) lit.(a) este pana la 15 martie inclusiv a urmatorului anului pentru care se datoreaza contributia.