Blog

Noi reglementări in privința combaterii spălării banilor și finanțării terorismului!

A fost adoptată Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019, pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, precum și pentru modificarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. 5 Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

În data de 13 februarie 2020, Comisia Europeană a comunicat autorităților române scrisoarea de punere în întârziere având ca obiect declanșarea unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (infringement) pentru necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei (UE) 2018/843, cu privire la  prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Pentru evitarea acestei situații și pentru îndeplinirea obligației de transpunere a Directivei (UE), s-a impus modificarea în regim de urgență a cadrului legal privind Legea 129/2019 din 18 iulie 2019.