Blog

Nou Contract-cadru distributie gaze naturale

A fost adoptat Ordinul privind aprobarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale si a Conditiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale.

In urma intrarii in vigoare a Ordinului, se abroga Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005 privind aprobarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale, respectiv Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005 privind aprobarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale. Operatorii sistemelor de distributie a gazelor naturale transmit furnizorilor/clientilor finali, spre semnare, contractele de distributie a gazelor naturale emise in baza contractului-cadru in termen de maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a Ordinului, iar furnizorii/clientii finali au obligatia returnarii contractelor de distributie a gazelor naturale emise in baza contractulu-cadru, in termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii spre semnare, de catre operatorii sistemelor de distributie a gazelor naturale.