Blog

Nou Ordin privind Procedura de inregistrare a contractelor de locatiune

De curand a fost publicat un nou Ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului de inregistrare.

Astfel, in cazul incheierii contractelor de locatiune prin inscris sub semnatura privata, acestea pot fi inregistrate la organele fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Care este organul central competent?

  • organul fiscal central in a carui evidenta locatorul este inregistrat ca platitor de taxe si impozite;
  • organul fiscal central in a carui raza teritoriala locatorul, persoana fizica rezidenta, are domiciliul fiscal;
  • organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul ce face obiectul contractului de locatiune, in cazul persoanelor nerezidente.

Pentru inregistrarea contractului de locatiune, se completeaza cererea in doua exemplare, dintre care exemplarul originl se depune la registratura organului fiscal competent, insotita de copia contractului de locatiune cu mentiunea, conformitate cu originalul. Deasemenea, cererea se poate depune inclusiv in format electronic.

Dovada inregistrarii la organul fiscal competent a contractului de locatiune, a modificarilor sau incetarii acestuia este copia cererii avand inscrise numar si data inregistrarii la organul fiscal, respectiv in cazul depunerii in format electronic, dovada se face prin copia cererii insotita de mesajul electronic de confirmare.

Organul fiscal central competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune in Registrul contractelor de locatiune.

Inregistrarea in Registrul contractelor de locatiune se efectueaza in termen de 5 zile de la data depunerii cererii.