Blog

Noua Procedura de actualizare a vectorului fiscal

In data de 27.02.2019 a fost emis Ordinul Presedintelui ANAF prin care a fost aprobata Procedura de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania. Ordinul emis de Presedintele ANAF nr. 1.165/2009 a fost abrogat.

Ca urmare a aprobarii noii Proceduri, actualizarea datelor din Registrul contribuabililor se face prin depunerea unei declaratii de mentiuni la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fisacal sau in a carui evidenta aceasta este inregistrata ca platitor de taxe si impozite, la registratura ori la posta prin scrisoare recomandata, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare de bunuri care genereaza aceasta obligatie.

De asemenea, declaratia se poate depune si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Depunerea cu intarziere a declaratiei de mentiuni peste termenul de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care a intervenit exigibilitatea achizitiei intracomunitare de bunuri, constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor legale.