Blog

Obtinere cod TVA. Procedura evaluare risc fiscal.

In data de 31.01.2019 a fost publicat Ordinul Presedintelui ANAF nr. 167 din 30 ianuarie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA.

Ordinul aduce anumite modificari si completari in referinta la aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie pe propria raspundere pentru inregistrarea in scopuri de TVA”.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, pot depune la organul fiscal competent, impreuna cu declaratia de mentiuni – formularul 100, dovada transmiterii declaratiei pe propria raspundere.

Odata cu solicitarea privind inregistrarea in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent procedeaza la verificarea indeplinirii de catre persoana impozabila a obligatiei de transmitere a declaratiei pe propria raspundere cu semnaturile olografe ale administratorilor si asociatilor.

Decizia privind solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA se emite in ziua depunerii solicitarii.

In termen de 15 zile de la data depunerii solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, compartimentul de evaluare procedeaza la verificarea datelor inscrise in declaratia pe propria raspundere. In cazul in care, in urma verificarilor efectuate, compartimentul de evaluare constata ca informatiile inscrise in declaratia pe propria raspundere nu corespund, se transmite catre Directia generala antifrauda o adresa in vederea dispunerii masurilor ce se impun.

Declaratia privind inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, se poate depune si prin mijloace electronice, insotita de formularul 010.