Blog

Ordin ANAF depunere online declaratii Fondul pentru mediu

Ministerul Mediului a emis Ordinul prin care sunt stabilite instructiunile de transmitere la distanta prin mijloace electronice a declaratiilor privind Fodul de mediu.

Contribuabilii/platitorii vor utiliza serviciul “Depunere declaratii on-line” existent pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, prin completarea si transmiterea declaratiilor conform instructiunilor referitoare la acest tip de serviciu, care, pune la dispozitie formularele de declaratii existente pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu.

Declaratiile vor fi prezumate ca purtand semnatura persoanei înrolate în cadrul serviciului “Depunere declaratii on-line”, pe baza semnaturii electronice calificate (certificat calificat pentru semnatura electronica), emisa de un prestator de servicii de incredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

Generarea unui cont de acces în aplicatia informatica care asigura serviciul “Depunere declaratii on-line” se realizeaza în baza solicitarii scrise a persoanelor autorizate (definite in Ordin ca fiind reprezentantul/imputernicitul reprezentantului legal al contribuabilului/platitorului, detinător al unei semnaturi electronice calificate) depusa la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu.