Blog

Ordin ANAF privind modificarea formularului 230

La data de 15 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de catre organul fiscal central a urmatoarelor sume:

  • 2% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitătilor nonprofit care se înfiintează si functionează în conditiile legii si a unitătilor de cult; sau
  • 2% din impozitul anual datorat pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
  • 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitătilor nonprofit si a unitătilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat.

Ordinul mai prevede noul model al formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii”, precum si Instructiuni privitoare la completarea acestuia, stabilirea bazei de calcul al sumei reprezentand 2% sau 3,5 % din impozitul anual datorat, recuperarea sumelor din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult.