Blog

Ordin ANAF ref. obligatii fiscale accesorii

A fost adoptat Ordinul privind emiterea deciziilor referiotare la obligatiile fiscale accesorii.

In urma Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita si de modificare a Procedurii privind stabilirea obligatiilor fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarare, nu se emit decizii referitoare la obligatiile accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere, ci se poate emite si comunica debitorului din oficiu sau ori de cate ori acesta solicita achitarea obligatiilor fiscale accesorii, cu conditia ca decizia sa fie confirmata de primire. Prevederile de mai sus inceteaza in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta, deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii fiind emise in primele 15 zile imediat urmatoare incetarii acestui termen de 30 de zile.