Blog

Ordin aprobare Norme Metodologice de aplicare a O.U.G nr. 114/2018

A fost publicat Ordinul pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a art.1-10 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

Reglementare. Norme Metodologice reglementeaza mecanismul de acordare a finantarii prin Fondul de Dezvoltare si Investitii si anume: a) modul de acordare a finantarii proiectelor unitatilor administrativ-teritoriale si ale asociatilor de dezvoltare intercomunitara; b) modul de acordare a finantarii proiectelor de investitii ale Universitatilor in domeniile prioritare; c) conditiile de eligibilitate ale proiectelor finantate.

Valoarea grantului se stabileste de CNSP in conformitate cu normele si procedurile sale interne de acordare. Grantul acordat prin Fond nu poate fi utilizat in alte scopuri decat pentru acela pentru care a fost acordat.

In vederea obtinerii unui grant, potentialul beneficiar va transmite CNSP o solicitare de finantare insotita de documentatia aferenta proiectului. Proiectele finantate prin Fond au o durata maxima de implimentare de 4 ani.

Suma care se acorda prin grant pentru finantarea proiectelor prin se acorda beneficiarilor in ordinea cronologica de inregistrare a solicitarii de transfer al sumelor necesare pentru decontarea produselor achizitionate/ serviciilor prestate.