Blog

Ordin model Declaratie unica

A fost adoptat Ordinul pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri/pierderi din Romania sau strainatate si care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii. De asemenea, declaratia se completeaza si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Declaratia se depune pana la data de 15 martie inclusiv a fiecarui an la organul fiscal central in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul.

Declaratia se poate depune in format hartie, direct la regisratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire, ori in format electronic prin intermediul serviciului „Spatiu privat virtual” (SPV). Declaratia se completeaza pe surse si categorii de venit, de catre contribuabilii sau de catre imputernicit/curatorul fiscal al acestuia, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.