Blog

Ordin privind noile avize de inscriere in Registrul National de Publicitate Mobiliara

A fost adoptat Ordinul pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Registrul de Publicitate Mobiliara si a Instructiunilor de completare a acestor formulare.

Inregistrarea unui aviz de inscriere in Registru poate fi solicitata numai de catre persoane care au un interes in legatura cu aceasta inregistrare.

Formularul de aviz de inscriere va fi prezentat operatorului ori agentului acestuia de catre persoana interesata sau de catre reprezentantul sau legal ori conventional, in dublu exemplar si semnat de solicitantul inregistrarii. Un exemplar al formularului va fi inapoiat solicitantului dupa efectuarea inregistrarii in Registru, cu mentionarea numarului si datei de inregistrare, precum si cu numarul de identificare a inscrierii.

In cazul unui formular de aviz de ipoteca, acesta trebuie sa cuprinda date generale privind creditorul, constituitorul ipotecii si debitorul obligatiei garantate, precum si date referitoare la bunul ipotecat. Fiecarui formular de aviz de ipoteca trebuie sa ii corespunda un singur contract de ipoteca. Fata de avizul de ipoteca, in cazul formularului de aviz de schimbare a rangului ipotecii acesta trebuie subscris de toti creditorii care isi schimba rangul. Formularul de aviz de prelungire poate fi subscris de oricare dintre creditorii cu statut activ, profitand tuturor creditorilor cu statut activ la data expirarii avizului; avizul este prelungit pentru o perioada de 6 ani, termenul incepand sa curga de la data expirarii avizului initial, indiferent de momentul prelungirii.