Blog

Ordin privind situatiile financiare si raportarile contabile anuale

La data de 14 ianuarie 2019 a fost publicat in Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.  

Asemenea reglementarii anterioare (Ordinul nr. 470 din 11 ianuarie 2018, abrogat de actualul act normativ), si acesta cuprinde prevederi referitoare la entitatile care au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 1, care face parte din ordin.

Urmatoarele entitati au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in ordin:

  • entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic; acestea intocmesc raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991;
  • entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
  • pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare (in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic);
  • subunitatilor deschise in România de societati rezidente in state apartinând Spatiului Economic European

Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara, persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie având in vedere conditiile prevazute in Ordin.

In anexa sunt prevazute dispozitii privind:

  • Anexa nr. 1 – Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale;
  • Anexa nr. 2 – Sistemul de raportare contabila anuala la 31 decembrie;
  • Anexa nr. 3 – Raportari contabile anuale intocmite la 31 decembrie de catre entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Anexa nr. 4 – Structura formularelor “Date informative” (cod 30) si “Situatia activelor imobilizate” (cod 40) si modul de completare a acestora.