Blog

Ordin racordare prosumatori la retelele electrice

A fost adoptat Ordinul pentru aprobarea Procedurii de privind racordarea la retelele elecrice de interes public a locurilor de consum si de producere apartinand prosumatorilor care detin instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalata de cel mult 27 kw pe loc de consum.

Procedura se aplica relatiilor dintre operatorul de distributie si persoanele fizice sau juridice care solicita racordarea unui consum existent sau de producere nou cu instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kw pe loc de consum, ori certificarea calitatii de prosumator pentru utilizatorul care detine un loc de consum.

Procedura se mai adreseaza si prosumatorului care acceseaza programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrica in vederea acoperirii necesarului de sonsum si livrarii surplusului in reteaua nationala derulata prin Administratia Fondului pentru Mediu.

Prosumatorul poate solicita printr-o cerere adresata operatorului de distributie informatii cu pivire la posibilitatea de racordare si de producere a energiei electrice, iar in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, operatorul verifica documentatia depusa.

In cazul admiterii cererii prosumatorului, se emite un aviz tehnic de racordare de catre operatorul de distributie, iar prosumatorul poate solicita in scris acestuia, incheierea contractului de racordare. Operatorii de distributie au obligatia sa verifice ori de cate ori este necesar, dar la un interval de timp care nu poate depasi un an, calitatea tehnica a energiei electrice livrate in retea de catre prosumatorii care detin locuri de consum si de producere prevazute cu instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile.