Blog

Ordin stabilire din oficiu impozite

A fost adoptat Ordinul privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Compartimentul de specialitate are obligatia sa instiinteze contribuabili/platitorii in legatura cu depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale, prin comunicarea unei instiintari.

Instiintarile privind nedepunerea in termen a declaratiilor fiscale se emit conform procedurilor de administrare fiscala in vigoare si se comunica contribuabililor/platitorilor in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaratiilor fiscale, iar cu tittlu de exceptie in cadrul perioadei pentru care a fost instituita starea de urgenta, termenul este de 30 de zile de la incetarea situatiei de urgenta.

Pentru obligatiile fiscale nedeclarate, care fac obiecul unei inspectii fiscale, nu se emit instiintari privind nedepunerea in termen.