Blog

Ordonanta privind instituirea unor facilitati fiscale

A fost publicata Ordonanta privind instituirea unor facilitati fiscale, in scopul revitalizarii si deschiderii procedurii insolventei prin care debitorii, persoane juridice de drept public sau privat aflati in dificultate financiara, isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 in cuantum mai mare sau egal cu 1 milion lei si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, respectiv obligatiile bugetare accesorii.

Pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, debitorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa nu indeplineasca conditiile pentru a beneficia de esalonarea la plata
  • sa prezinte un plan de restructurare si un test al creditorului privat prudent, intocmite de un expert independent;
  • sa nu se afle in procedura insolventei;
  • sa nu fi fost dizolvat;
  • sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, conform vectorului fiscal;
  • sa indeplineasca testul creditorului privat prudent, conform prezentei ordonante;

Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare are obligatia de a notifica organului fiscal competent cu privire la intentia sa pana la data de 30 septembrie 2019, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare si de a se adresa unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructuraresi a testului creditorului privat prudent.

In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii, organul fiscal competent elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica debitorului.