Blog

Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii

A fost adoptat Ordinul pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii in conformitate cu dispozitiile art. 33 din OUG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.

Procedura se aplica institutiilor publice finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Pentru a beneficia de anularea obligatiilor bugetare, debitorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  1. sunt stinse toate obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, dar nu mai tarziu de 16 decembrie 2019;
  2. sunt stinse toate obligatiile bugetare principale cu termen de plata cuprinse intre 1 ianuarie 2019 si 16 decembrie 2019, pana la depunerea cererii de anulare a accesoriilor;
  3. debitorul sa aiba depuse toate raportarile financiar-bugetare pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
  4. debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor cel mai tarziu pana la data de 16 decembrie 2019, sub sanctiunea decaderii.

Anularea obligatiilor de plata accesorii se solicita de catre debitori in baza unei cereri de anulare a accesoriilor, depusa la registratura Secretariatului General al Guvernului sau comunicat prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire. In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de anulare a accesoriilor, Secretariatul General al Guvernului emite decizia de anulare a obligatiilor de plata sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.