Blog

Procedura de avizare a instrumentelor de plata electronica

A fost adoptat Ordinul privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plata electronica cu acces la distanta furnizate de catre prestatorii de servicii de plata autorizati de Banca Nationala a Romaniei, de tip internet-banking, home-banking sau mobile-banking.

Eliberarea avizului pentru prestatorii de servicii se face prin indeplinirea unor conditii minime de securitate, conditii ce sunt transmise catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, in limba romana, semnate de catre reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plata sau de catre o persoana imputernicita de catre acesta.

De asemenea, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale va retrage avizul eliberat prestatorului daca contractul de externalizare sau ordinul de acreditare a serviciilor de arhivare este suspendat / retras sau isi pierde valabilitatea.

Prestatorul de servicii va raporta catre MCSI, trimestrial, referitor la instrumentele de plata electronica cu acces la distanta, urmatoarele: numarul de utilizatori, numarul de plati efectuate, respectiv valoarea platilor efectuate prin intermediul acestora. Raportarile vor fi transmise prin posta.