Blog

Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala

A fost adoptat Ordinul pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala si a certificatului de obligatii bugetare.

Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala se depune la:

  1. registratura organului fiscal competent;
  2. prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
  3. prin intermediul serviciului – Spatiu Privat Virtual;
  4. prin intermediul sistemului informatic pus la dispozitia autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala;
  5. prin intermediul sistemului informatic al institutiilor de credit.

In cazul in care cererea de eliberarea a certificatului de atestare fiscala a fost depusa la un alt organ fiscal decat cel competent, acesta comunica solicitantului de indata eroarea si indica organul fiscal competent la care trebuie depusa cererea.

In certificatul de atestare fiscala se inscriu, in mod obligatoriu, numarul de inregistrare, data eliberarii, perioada de utilizare, numele si prenumele conducatorului organului fiscal central emitent. In cazul in care certificatul de atestare fiscala contine o eroare materiala, se intocmeste un act de indreptare a erorii materiale, care se comunica contribuabilului.

Certificatul de atestare fiscala se poate elibera si prin intermediul spatiul privat virtual, al Sistemului informatic PatrimVen, si implicit prin sistemului informatic pus la dispozitia institutiilor de credit. Certificatul de atestare fiscala este valabil si fara semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal central competent si stampila organului competent.