Blog

Procedura mediere situatia economica debitori

A fost adoptat Ordinul pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum si a documentelor pe care debitorii le prezinta in vederea sustinerii situatiei ecnomice si financiare.

Aceasta procedura se aplica debitorilor pentru care a fost demarata procedura de executare silita prin comunicarea somatiei, iar in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice o notificare privind intentia de mediere.

Din momentul notificarii de catre debitori a A.N.R.S.C. privind intentia de mediere, se suspenda procedura de executare silita.

In termen de maximum 2 zile de primirea notificarii A.N.R.S.C. instiinteaza debitorul cu privire la organizarea intalnirii in vederea realizarii procedurii de mediere, intalnire ce necesita a fi  organizata in cel mult 10 zile de la primirea notificarii intentiei de mediere.

Procedura de mediere se organizeaza cu participarea a 2 reprezentanti, unul din cadrul Serviciului de contabilitate, urmarire si executare silita a creantelor, iar celalalt din cadrul Biroului de executare silita a creantelor. Rezultatul medierii se consemneaza intr-un proces verbal, in 2 exemplare din care un exemplar se inmaneaza debitorului, iar un exemplar se arhiveaza la A.N.R.S.C.