Blog

Procedura schimbare furnizor energie electrica/gaze naturale

A fost adoptat Ordinul pentru aprobarea procedurilor privind schimbarea furnizorului de energie electrica / gaze naturale de catre clientul final.

Procedura reflecta etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligatiilor de plata, precum si schimbul de date dintre client si operatorii economici implicati in procesul de schimbare a furnizorului.

Procesul de schimbare a furnizorului se desfasoara pentru unul sau mai multe locuri de consum ale unui client final, fiind interzisa perceperea oricaror taxe sau tarife legale de declansare sau parcurgerea acestuia.

Procesul de schimbarea a furnizorului are loc la data la care clientul final a solicitat schimbarea furnizorului prin transmiterea notificarii, incetarea contractului de furnizare prin denuntare unilaterala de catre clientul final nu are niciun efect asupra obligatiilor decurgand din executarea contractului pana la momentul incetarii acestuia. Sistarea procesului de schimbare a furnizorului are loc daca in termen de maximum 14 zile de la data inregistrarii la furnizorul nou a notificarii de schimbare, iar contractul de furnizare cu furnizorul nou nu a produs efecte.