Blog

Procedura stabilire din oficiu a impozitulul anual pe veniturile persoanelor fizice

A fost adoptat Ordinul pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Nedepunerea declaratiei de impunere da dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil / impozitul anual datorat, pe fiecare sursa si categorie de venit.

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se realizeaza in cadrul perioadei de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili creante fiscale si nu priveste perioadele pentru care contribuabilul a fost supus inspectiei fiscale.

In termen de 15 zile de la expirarea termenului de depunere a declaratiilor de impunere, compartimentul de specialitte, emite Lista persoanelor fizice care nu au depus declaratia de impunere, prin compararea Listei persoanelor fizice care au obligatia depunerii declaratiei de impunere cu Lista persoanelor fizice care au depus declaratia de impunere.

Impozitul anual datorat / impozitul pe venitul / castigul net anual datorat se stabileste de organul fiscal prin aplicarea cotei de impozare prevazute de legislatia in vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu asupra bazei de impozitare.