Blog

Procedura sustinere entitati nonprofit cu pana la 3,5% din impozit

A fost adoptat Ordinul pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonpofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de buse private, in conformitate cu dispozitiile art. 123 si 130 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a modelului, continutului si instructiunile de completarea a formularului 230 – „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat.”

In functie de natura venitului, optiunea se exercita prin completarea si depunerea la organul fiscal central competent a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv formularul 230 antementionat.

Formularul 230 se depune in format hartie la registratura organului fiscal, prin posta cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta pana la data de 15 martie inclusiv anului urmator celui de realizare a venitului, sub sanctiunea decaderii.

Pe baza cererilor primite, compartimentul de specialitate organizeaza o evidenta in format electronic, fiecare cerere primita fiind inregistrata in termen de o zi lucratoare de la primire.