Blog

Prorogarea unor termene și modificarea legii privind Codul de procedură fiscală

La începutul lunii iulie, a fost adoptată OUG nr. 5/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene.

Pandemia de COVID-19 are efecte în toate sectoarele economiei, atât în UE cât și în întreaga lume. Implicit, operatorii economici responsabili cu raportarea se confruntă cu perturbări grave legate de muncă, cauzate în principal de condițiile de muncă la distanță, ca urmare a măsurilor de limitare a mișcării persoanelor din majoritatea statelor membre. În scopul de a evita riscul neconformării de către anumite categorii de contribuabili, în sensul că aceștia să nu își poată îndeplini noile obligații de raportare și să le fie aplicate sancțiuni prevăzute de lege, termenul de 30 de zile prevăzut la art. 2944 alin. (1) si alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se prorogă.

Acesta începe să curgă, cel mai târziu de la 1 ianuarie 2021, pentru aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării puse la dispoziție în vederea implementării, sau care sunt pregătite pentru implementare, sau pentru care primul pas în demersul de implementare este făcut în perioada 1 iulie 2020 – 3 decembrie 2020.

De asemenea, termenul prevăzut de art. 2914 alin. (21) din Codul de procedură fiscală, în interiorul căruia Agenția Națională de Administrare Fiscală comunică primele informații prin intermediul schimbului automat, se prelungește până la data de 30 aprilie 2021.