Blog

Regulament autorizare si functionare FIA

A fost adoptat Regulamentul privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative emis in aplicarea Legii nr. 243/2019.

Documentele necesare autorizarii, inregistrarii, respectiv cele referitoare la evidente si raportari sunt transmise Autoritatii de Supraveghere Financiara in limba romana, in copie legalizata si in traducere legalizata in limba romana pentru documentele in alte limbi straine.

In baza art. 4 alin. 4 din Legea nr. 243/2019, A.S.F. acorda autorizatia unui F.I.A. in termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii de autorizare si a documentatiei complete.

In cazul in care documentele sunt incomplete, ilizibile, ori nu respecta prevederile regulamentului, A.S.F. emite o decizie motivata de respingere a cererii de autorizare.

In vederea transformarii voluntare, la initiativa unui A.F.I.A., a unui F.I.A. destinat investitorilor profesionali sau de retail intr-o anumita categorie de F.I.A.I.R. destinat investitorilor de retail, respectivul F.I.A. urmeaza procedura de autorizare a unui F.I.A.I.R. in conformitate cu prevederile Legii nr. 243/2019. Pentru incalcarea prevederilor regulamentului, in functie de natura si gravitatea faptei, A.S.F. aplica sanctiuni si/sau masuri administrative, urmand ca in cazul categoriei de F.I.A.I.R. sa se procedeze la lichidarea acestuia.