Blog

TVA. Evaluare risc fiscal.

A fost adoptata Hotararea pentru modificare si completarea titlului VII „Taxa pe valoare adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1 din 2016.

In aplicarea art. 316 alin. (9) si (12) din Codul Fiscal, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal in cazul persoanelor impozabile, societati cu sediul in Romania, care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile art. 316 alin. (1) lit. a) si c) din Codul Fiscal, respectiv al persoanelor impozabile ce solicita inregistrarea in scop de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul Fiscal prin care le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul Fiscal in baza procedurii de evaluare a intentiei si capacitatii de a desfasura activitati economice in sfera de aplicare a TVA, sunt prevazute la sectiunea Anexa nr. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul Fiscal.

De asemenea, prevederile art. 316 alin. (11) lit. h) si alin. (12) din Codul Fiscal, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal in cazul anularii inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul Fiscal, care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul Fiscal si carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA, sunt prevazute de Anexa nr. 6, ce face parte integranta din Normele  metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul Fiscal.