Blog

A fost aprobat Cadrul general al contractelor de concesiune distributie gaze naturale

A fost publicata Hotararea de Guvern cu privire la regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedura cu privire la acordarea concesiunilor si continutul-cadru al caietului de sarcini.

Dispozitii generale. Contractul de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale se atribuie prin procedura licitatiei publice deschise organizate de autoritatile administrativ-teritoriale sau asociate acestora.

Comisia de evaluare a ofertelor este numita prin hotararea consiliului local, hotararea a entitatii imputernicite, in cazul in care exista o asociere a mai multor consilii locale pentru fiecare licitatie publica in parte.

Etapele atribuirii contractelor de concesiune. Initierea procedurii de concesionare contine urmatoarele etape: a) aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate prin hotarari ale consiliului/consiliilor locale vizate; b) elaborarea studiului de fezabilitate de catre un operator economic autorizat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), c) studiu de fezabilitate este parte integranta din documentatia de atribuire a concesiunii, d) intocmirea dosarului preliminar.

Incheierea contractului de concesiune. Contractul de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale se incheie cu respectarea continutul Contractului-cadru de concesiune, prevazut in Hotararea de Guvern.

In termen de 30 zile de la incheierea contractului contractului de distributie a gazelor naturale, autoritatea contractanta are obligatia de a publica pe site-ul sau informatii cu privire la castigator.