Blog

Gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile

În a doua jumătate a lunii august a fost adoptată Legea privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora, folosind opțiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătății umane și a mediului înconjurător.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autoritățile administrației publice locale, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plătește pentru cât arunci” și încurajarea compostării individuale în gospodăriile din mediul rural.

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor elabora și aproba Normele tehnice prin ordin comun.