Blog

Ordin pentru aprobarea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale

A fost aprobat Ordinul pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Declaratia enuntata mai sus este o declaratie de impunere, iar persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligatia depunerii declaratiei prin mijloace electronice.

Care este termenul de depunere?

Declaratia se depune lunar sau trimestrial pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care se platesc veniturile, de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, ori de catre platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului.

Depunerea trimestriala a declaratiei consta in completarea si depunerea a cate o declaratie pentru fiecare luna din trimestru.

Unde se depune aceasta declaratie?

Declaratia se depune la organul fiscal central competent in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.

Declaratia se poate depune prin mijloace electronice, iar in acest caz platitorul/imputernicitul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnaturile electronice.