Blog

Ordine ANAF aprobare continut formulare 390 VIES, 101 si 120

A fost adoptat Ordinul pentru aprobarea si continutul formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”, respectiv Ordinul de aprobare modelelor si continutul formularelor 101 – „Declaratie privind impozitul pe profit”, si formularul 120 „Decont privind accizele”.

In conformitate cu prevederile art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, declaratia recapitulativa se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul Fiscal.

Formularul se completeaza si se editeaza cu ajutorul programului de asistenta asigurat gratuit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, fiind utilizat la declararea operatiunilor intracomunitare. Formularul circula in format electronic la organul fiscal central competent. Aceste caracteristici se aplica si in cazul formularului 101 – „Declaratia privind impozitul pe venit”.

Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise. Cel mai tarziu in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare cele de raportare, Centrul National pentru Informatii Financiare pune la dispozitia Serviciului central de legaturi datele primite de la organele fiscale teritoriale, prelucrate, in vederea transmiterii prin sistemul VIES.

De asemenea, decontul pentru accizele se completeaza si de depun anual de catre operatorii economici, platitori de accize pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de raportare. Decontul privind accizele se completeaza cu ajutorul programului de asistenta si se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.