„Statul va suporta pana la maximum 2.500 lei din salariul persoanelor angajate in perioada
ianuarie – septembrie 2021. Alte masuri de protectie sociala au fost prelungite pana la 30
iunie 2021.”

In ultimele zile ale anului 2020 au fost publicate mai multe acte normative cu impact asupra
relatiilor dintre angajati si angajatori, dintre care mentionam cateva dintre cele mai
importante masuri:
A fost introdus un alineat ce permite in mod expres angajatorului suspendarea contractului
individual de munca pe durata suspendarii si/sau reducerii activitatii ca urmare a starii de
asediu sau de urgenta. In acest caz salariatii beneficiaza de o indemnizatie impozabila
achitata din bugetul asigurarilor de somaj in cuantum de 75% din salariul de baza, insa
maximum 75% din salariul mediu brut. Daca salariatul detine mai multe contracte de munca
si toate sunt suspendate, indemnizatia se va aplica celui mai avantajos dintre acestea.
In cazul suspendarii contractului de munca din initiativa angajatorului din motive
tehnologice, economice, structurale sau similare, respectiv ca urmare a starii de asediu sau de

urgenta, angajatorului ii este interzis sa desfiinteze locul de munca pentru o perioda cel putin
egala cu durata pentru care a beneficiat de indemnizatia achitata din bugetul asigurarilor
sociala pentru somaj. In caz contrar, sumele primite cu titlu de indemnizatie se vor restitui.
Masurile de sprijin constand in acordarea unor indemnizatii in ipoteza suspendarii
contractelor individuale de munca din initiativa angajatorilor in cazul intreruperii sau
reducerii temporare a activitatii pentru motive economice, tehnologice, structurale sau
similare acordate imediat dupa declansarea starii de urgenta au fost prelungite pana la 30
iunie 2021.
Se acorda o suma de 50% din salariul angajatului, limitata la maximum 2.500 lei pentru
12 luni pentru angajatorii care incadreaza cu contract individual de munca pe durata
nedeterminata in perioada 01 ianuarie – 01 septembrie 2021: (i) persoane de peste 50 de ani
sau cetateni romani carora le-au incetat din motive neimputbile contractele de munca in anul
2020 pe teritoriul altor state sau (ii) someri cu varsta intre 16 ani si 29 de ani. Aceste
contracte de munca nu vor putea fi incetate mai devreme de 12 luni de la expirarea
termenului de 12 luni pentru care se acorda ajutorul din partea statului din bugetul
asigurarilor pentru somaj.
Beneficiarii lucrarilor executate de zilieri beneficiaza de o suma de 35% din remuneratia
cuvenita pentru o perioada de 3 luni, insa nu mai tarziu de 30 iunie 2021.
In cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata de maximum 3
luni, pentru maximum 3 luni pana cel mai tarziu la data de 30 iunie 2021 se suporta din
bugetul asigurarilor pentru somaj o suma de 41,5% din salariu.
Prevederile privind acordarea unor zile libere pentru supravegherea copiilor se prelungesc
pana la 30 iunie 2021 in ipoteza in care se dispune prin ordin suspendarea activitatilor care
presupun prezenta fizica si continuarea activitatilor in sistem online.

Daniel MOREANU este Doctor în Drept cu cea mai înaltă distincţie, summa cum laudae,
autorul unei lucrări care analizează instituţia Fiduciei şi a Trust-ului, precum şi a numeroase
articole de specialitate în presa juridică şi de business.

Leave a comment

fourteen + five =