All Services

 • asistenta in legatura cu reglementarile generale ale Regulamentului General privind Protectia Datelor (G.D.P.R.)
 • responsabil extern cu protectia datelor (D.P.O.)
 • elaborarea acordurilor de protectie a datelor (D.P.As)
 • efectuarea de audituri G.D.P.R., precum si Evaluari ale Impactului asupra Protectiei Datelor (D.P.I.A.)
 • asistarea clientilor in ceea ce priveste cartografierea proceselor si a procedurilor aferente prelucrarii datelor cu caracter personal
 • asistarea clientilor in mod curent in ceea ce priveste asigurarea conformitatii cu dispozitiil G.D.P.R.
 • elaborarea politicilor de confidentialitate, a politicilor privind cookie-urile si a conditiilor de utilizare pentru site-uri web
 • acordarea de asistenta in ceea ce priveste protectia datelor pentru angajatori, inclusiv supravegherea video si monitorizarea angajatilor
 • asistenta in legatura cu investigatiile efectuate de A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Romana pentru Protectia Datelor)
 • asistenta in legatura cu transferul de date cu caracter personal
 • training-uri si instruiri privind conformarea privind protectie datelor cu caracter personal
 • Contracte de Vanzare-Cumparare de terenuri si cladiri (SPA-uri), inclusiv Vanzari la Termen
 • Contracte de Construire
 • Contract FIDICs
 • Contracte de Finantare
 • Contracte de Energie
 • Contracte de Aprovizionare
 • Contracte de Inchiriere
 • Contracte de Societate (SHAs)
 • Contracte de Asociere in Participatie (JVAs)
 • Contracte de Management de Proiect si Dezvoltare
 • Contracte de Munca
 • Contracte Escrow
 • Contracte de Trust / Contracte de Fiducie
 • Contracte de Garantie (Ipoteci imobiliare sau mobiliare etc.)
 • Contracte PPP
 • Contracte Software si Contracte IT Generale
 • Contracte de servicii
 • pregatirea contractelor de munca individuale si colective si a actelor aditionale privind diverse chestiuni
 • proceduri de concediere colectiva
 • asistenta pentru angajarea salariatilor si pregatirea documentatiei de angajare
 • elaborarea sau revizuirea Regulamentului de Ordine Interioara sau a altor politici interne (scheme de beneficii, conditii de munca flexibile, proceduri anti-hartuire etc.)
 • reprezentare in legatura cu sindicatele si reprezentantii salariatilor
 • incetarea relatiilor de munca cu salariatii si a pachetelor de remunerare compensatorie
 • transferul angajatilor in cazul transferului intreprinderii
 • alte probleme controversate, inclusiv conflictele de munca
 • leasing si finantarea activelor
 • factoring
 • finantari de achizitii
 • finantari bazate pe active
 • contracte de imprumut si documentatia de credit, inclusiv imprumuturi sindicalizate
 • finantari REIT
 • finantari imobiliare
 • dispute comerciale
 • litigii in constructii
 • litigii privind falimentul si reorgaizarea
 • litigii administrative
 • rezolvare alternativa a disputelor
 • litigii financiare si bancare
 • litigii privind mostenirea
 • proceduri de executare silita
 • due diligence si analiza
 • analiza si evaluarea impactului constatarilor rezultate in urma due diligence asupra tranzactiei
 • stabilirea structurii tranzactiei, identificarea riscurilor, inclusiv aspectele specifice de conformre cu reglementarile legale aplicabile
 • redactarea, revizuirea si negocierea Scrisorilor de Intentie (LoIs), Contractelor de Exclusivitate si Memorandumurilor de Intelegere (MoUs)
 • redactarea, revizuirea si negocierea Contractelor de Vanzare a partilor sociale/actiunilor / Contractelor de Cumparare a Activelor / Contractelor de Asociatie in Participatie, Contractelor de Societate si alte documente de tranzactionale
 • pregatirea imputernicirilor si a altor documente corporative
 • pregatirea Contractelor Escrow, Contractelor de Management si a aprobarilor corporative
 • infiintarea de societati si structuri corporative
 • acte / statute constitutive moderne si flexibile
 • declaratii si cereri la Registrul Comertului, inclusiv declaratiile privind beneficiarul real (DBR)
 • Due Diligence corporativ
 • transfer de parti sociale
 • majorare de capital social
 • adaugarea de noi asociati in cadrul structurii companiei
 • hotarari ale adunarilor generale a asociatilor si alte documente corporative
 • infiintarea sucursalelor
 • dizolvarea companiilor
 • fuziunea si divizarea companiilor
 • organizarea documentatiei de gestionare corporativa
 • contracte de management
 • succesiunea conducerii
 • obligatii fiduciare de gestiune
 • reprezentare in adunarea generala a asociatilor/actionarilor
 • proceduri si verificari de cunoastere a clientului (KYC)
 • proceduri de insolventa
 • pregatirea si asistenta in ceea ce priveste incheierea de contractelor de fiducie supuse legii romane
 • pregatirea si asistenta pentru incheierea contractelor de trust supuse legislatii Anglo-Saxone
 • furnizarea de asistenta in domeniul fiscal in legatura cu structurile de trust sau fiducie
 • asistarea clientilor pentru operarea proiectelor prin structuri juridice de trust si fiducie
 • acordarea de asistenta clientilor in legatura cu transferul intergenerational al averilor
 • asistarea organizatiilor de caritate publice si a fundatiilor private infiintate ca structuri de trust
 • Due Diligence asupra proprietatilor imobiliare
 • Contracte de Vanzare, Contracte de Inchiriere, Contracte de Dezvoltare, Contracte de Management a Proprietatii etc.
 • achizitii si vanzari de active imobiliare unice, portofolii, pozitii de capital majoritar si minoritar
 • Contracte de Asociere in Participatie, Contracte de Societate care implica toate clasele de active
 • avize si aprobari, inclusiv Autorizatii de Construire, PUZ-uri, PUD-uri si toata gama de avize, inclusiv reprezentarea in fata autoritatilor publice
 • Contracte de Ipoteca si alte tipuri de garantii
 • incheierea si structurarea tranzactiilor REIT
 • dezvoltarea de proiecte imobiliare in baza unor contracte de Fiducie
 • proiecte de PPP
 • aspecte de mediu privind proiecte imobiliare
 • opinii Legale privind proiecte imobiliare
 • alipiri si dezlipiri ale proiectelor imobiliare
 • inregistrarea terenurilor in Cartea Funciara