Author: editor

Lege privind gestionarea siturilor contaminate

A fost publicata Legea privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate. Legea prevede masuri la nivel national referitor la: a) identificarea siturilor potential contaminate in vederea realizarii unui inventar national; b) stabilirea obiectivelor de remedierea siturilor contaminate; c) clasificarea si prioritizarea siturilor ...

Read More

Modificari legislative

Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pentru o perioada mai lunga de 90 zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul agriculturii, ...

Read More